רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' השאם אבו-ריא

אוניברסיטת חיפה
פסיכולוגיה חברתית ותרבותית

פרופ' ניסים אוטמזגין

האוניברסיטה העברית בירושלים
לימודי אסיה

פרופ׳ נעם אליעז

אוניברסיטת תל-אביב
מדע והנדסה של חומרים