רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ' השאם אבו-ריא

אוניברסיטת חיפה
פסיכולוגיה חברתית ותרבותית

פרופ' ניסים אוטמזגין

האוניברסיטה העברית בירושלים
לימודי אסיה

פרופ' ליאת איילון

אוניברסיטת בר אילן
עבודה סוציאלית

פרופ׳ נעם אליעז

אוניברסיטת תל-אביב
מדע והנדסה של חומרים