רשימת קיצורי מקלדת

החברים

ד"ר נטשה גורדינסקי

אוניברסיטת חיפה
ספרות השוואתית

פרופ' אורן גזל-אייל

אוניברסיטת חיפה
משפטים

פרופ' תמר גיגר

אוניברסיטת תל-אביב
ביוכימיה