רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ' אהוד נקר

אוניברסיטת תל-אביב
פיזיקה