רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ' דן פאר

אוניברסיטת תל-אביב
ביולוגיה של התא ואימונולוגיה

פרופ' יובל פלדמן

אוניברסיטת בר אילן
משפטים