רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ' יובל פלדמן

אוניברסיטת בר אילן
משפטים

פרופ' חגי פרץ

טכניון
פיזיקה ואסטרופיזיקה