רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ' דן פאר

אוניברסיטת תל-אביב
ביולוגיה של התא ואימונולוגיה

פרופ' טליה פישר

אוניברסיטת תל-אביב
משפטים

פרופ' יובל פלדמן

אוניברסיטת בר-אילן
משפטים

פרופ' מיכל פלדמן

אוניברסיטת תל-אביב
מדעי המחשב