רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ' אבי צדוק

אוניברסיטת בר אילן
הנדסת חשמל

פרופ׳ תמר ציגלר

האוניברסיטה העברית בירושלים
מתמטיקה