רשימת קיצורי מקלדת

חברים

ד"ר יעל שטרנהל

אוניברסיטת תל אביב
הסטוריה

ד"ר הילה שמיר

אוניברסיטת תל אביב
משפטים

ד"ר אילון שני

אוניברסיטת תל אביב
גנטיקה מולקולרית של צמחים

פרופ' מיכל שרון

מכון ויצמן למדע
ביוכימיה