רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

ד"ר יעקוב חנא

מכון ויצמן למדע
גנטיקה מולקולרית

פרופ' יעל חנין

אוניברסיטת תל-אביב
הנדסת חשמל