רשימת קיצורי מקלדת

חברים לשעבר

פרופ' אריאל כנפו

האוניברסיטה העברית בירושלים
פסיכולוגיה