רשימת קיצורי מקלדת

חברים לשעבר

פרופ' טאלב מוקארי

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
כימיה

ד"ר פאבל מצ'ייקו

האוניברסיטה העברית בירושלים
מחשבת ישראל