רשימת קיצורי מקלדת

חברים לשעבר

פרופ' ערן סגל

מכון ויצמן למדע
מדעי המחשב

פרופ' ראם סרי

האוניברסיטה העברית בירושלים
פיזיקה