רשימת קיצורי מקלדת

חברים לשעבר

פרופ' טליה פישר

אוניברסיטת תל-אביב
משפטים

פרופ' מיכל פלדמן

אוניברסיטת תל-אביב
מדעי המחשב