רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ' יונתן בן-דב

פרופ' יונתן בן-דב

מוסד אקדמי: אוניברסיטת חיפה
תחום: מקרא
פקולטה: מדעי הרוח
דואר אלקטרוני: jbendov@research.haifa.ac.il