רשימת קיצורי מקלדת

החברים

ד"ר שרון אהרונסון-להבי

ד"ר שרון אהרונסון-להבי

מוסד אקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
תחום: תיאטרון
דואר אלקטרוני: sharonlehavi@tauex.tau.ac.il
פקולטה: מדעי הרוח