רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ' אריאל כנפו

פרופ' אריאל כנפו

מוסד אקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תחום: פסיכולוגיה
דואר אלקטרוני: ariel.knafo@huji.ac.il
פקולטה: פסיכולוגיה