רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ׳ ערן בוכבינדר

פרופ׳ ערן בוכבינדר

מוסד אקדמי: מכון ויצמן למדע
תחום: פיזיקה
תחומי מחקר: פיזיקה של חומר מעובה, פיזיקת חומרים, פיזיקה סטטיסטית, גיאופיזיקה, ביופיזיקה, מכניקת מוצקים
דואר אלקטרוני: eran.bouchbinder@weizmann.ac.il
פקולטה: כימיה