רשימת קיצורי מקלדת

מדיניות מדע בישראל

יעדים:

  • הסרת חסמים בפני השתתפותן של נשים.
  • קידום המדע כקריירה נבחרת בקרב אנשים צעירים.
  • זיהוי בעיות והסרת חסמים.
  • זיהוי מנהיגי הדור הבא של עולם המדע.

פעילות:

  • "ראשונות במדע" - יוזמה חדשה של האקדמיה הצעירה מעוניינת לקשר בין מדעניות וסטודנטיות לתארים מתקדמים במקצועות ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) לבין בתי ספר שונים בארץ.
  • יום עיון בנושא מגדר וקריירה אקדמית, שעסק בקידומן, שילובן והעצמתן של נשים באוניברסיטאות ובשוויון המגדרי במערכת האקדמית. חברות ועדת ההיגוי של הכינוס היו חברות האקדמיה הצעירה ד"ר תמר הרציג, פרופ' טליה פישר, פרופ' מיכל פלדמן וד"ר שרון צוקרמן ז"ל (וידאו מיום העיון באתר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים).