רשימת קיצורי מקלדת

קידום מצוינות מחקרית

יעדים:

  • קידום המדע כמנוע לפיתוח כלכלי.
  • בניית יכולת למחקר מדעי.

פעילות: