רשימת קיצורי מקלדת

ועדות

ועד מנהל

הוועד המנהל אחראי על מדיניות האקדמיה הצעירה ומקביל בתפקידו למועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 
אודי זומר - יו"ר
מיכל בר-אשר סיגל
אבי צדוק
 

ועדת אתיקה בפרסומים מדעיים

ערן בוכבינדר
תמי גיגר
ידין דודאי
דוד הראל
יובל פלדמן 
 

ועדת השאלה בין-ספרייתית

ערן בוכבינדר
אלישבע באומגרטן
תמי גיגר
 

ועדת חברה ערבית

השאם אבו ריא
מונא חורי-כסאברי
ליאת קוזמא
יעל שטרנהל
 

ועדת חברים

ועדת החברים אחראית על סינון ראשוני של המועמדים להצטרף לאקדמיה הצעירה. הרכב הוועדה משתנה מדי שנה.

ניסים אוטמזגין - יו"ר
מיכל בר אשר סיגל
עמית ברנשטיין
תמי גיגר
נירית דודוביץ
יובל פלדמן
חגי פרץ
יעל שטרנהל
אילון שני
 

ועדת כנסת

חברי הוועדה מייצגים את האקדמיה לפי הצורך בוועדת החינוך וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.
 
קרן וינשל - יו"ר
נעם אליעז
מיכל בר-אשר סיגל
נטשה גורדינסקי
ספי הנדלר
אודי זומר
 

ועדת מאגר מידע

יובל פלדמן
אילת ברעם- צברי 
 

ועדת מדעי הרוח

מקדמת את תחום מדעי הרוח באקדמיה הישראלית.
 
נועם מזרחי - יו"ר
ניסים אוטמזגין
ערן בוכבינדר
מיכל בר-אשר סיגל
עמית ברנשטיין
נטשה גורדינסקי
ספי הנדלר
ליאת קוזמא
יעל שטרנהל 
 

ועדת מרכזי כתיבה

ערן בוכבינדר
אילת ברעם- צברי
תמי גיגר
מיכל שרון 
 

ועדת משחק חשיבה "המסע למונדוס"

הוועדה הוקמה בעקבות הסכם עם האקדמיה הצעירה ההולנדית, שפיתחה משחק חשיבה המדמה נחיתה על כוכב לכת אחר. על השחקנים לענות על שאלות שמדמות מחקר אקדמי בכל התחומים. המשחק יתורגם לעברית ולערבית.
 
עודד הוד - יו"ר
השאם אבו ריא
אבי צדוק
 

ועדת קידום נשים במדע

ייעוד הוועדה הוא להסיר מחסומים בכדי שנשים יוכלו להתקדם במשרות אקדמיות בישראל.
 
מיכל בר אשר סיגל - יו"ר
נטשה גורדינסקי
נירית דודוביץ
תומר וולנסקי
קארין כרמית יפת
חגי פרץ
ליאת קוזמא
הילה שמיר
אילון שני
מיכל שרון
 

ועדת קשרי חוץ

מטרת הוועדה היא לפתח את קשרי החוץ של האקדמיה הצעירה, ולעמוד בקשר עם הפניות המגיעות מחו"ל.
 
ניסים אוטמזגין
עמית ברנשטיין
נטשה גורדינסקי
אודי זומר
קארין כרמית יפת
 

ועדת שאלון מדענים צעירים 2.0

ועדה האחראית לאיסוף, ניתוח והצגת תוצאות שאלון אינטרנטי שנשלח לכל החוקרים בארץ עד 10 שנים מתחילת המסלול לקביעות.
 
עמית ברנשטיין
מונא חורי- כסאברי
אודי נקר
יובל פלדמן
מיכל שרון
 

ועדת תקנון

קרן וינשל
קארין כרמית יפת
יובל פלדמן 
 

ועדת תקשורת

אילת ברעם-צברי - יו"ר
נעם אליעז
ספי הנדלר
אודי זומר
ליאת קוזמא
יעל שטרנהל
מיכל שרון