רשימת קיצורי מקלדת

ועדות

ועד מנהל
הוועד המנהל אחראי על מדיניות האקדמיה הצעירה ומקביל בתפקידו למועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
רון מילוא - יו"ר
אלישבע באומגרטן
ערן בוכבינדר
 
אתיקה בפרסומים מדעיים
ליאת איילון - יו"ר
ערן בוכבינדר
תמי גייגר 
ידין דודאי
דוד הראל
 
אתר אינטרנט
אחראי על אתר האינטרט של האקדמיה הצעירה, בעברית ובאנגלית.
נעם אליעז - יו"ר
ערן בוכבינדר
תמר ציגלר
 
גילנות
ליאת איילון
אורן גזל-אייל
נירית דודוביץ
מאיה שולדינר   
 
ועדת גיוס משאבים
אלישבע באומגרטן
דן פאר
 
ועדת חברה ערבית
השאם אבו ריא
מונא חורי-כסאברי
ליאת קוזמא
יעל שטרנהל
 
ועדת תקשורת
אילת ברעם-צברי - יו"ר
נעם אליעז
אביטל בר
ספי הנדלר
אודי זומר
ערן יהב
יעל שטרנהל
 
ועדת חברים
ועדת החברים אחראית על סינון ראשוני של המועמדים להצטרף לאקדמיה הצעירה. הרכב הוועדה משתנה מדי שנה.
אלישבע באומגרטן - יו"ר
נעם אליעז
אורן גזל-אייל 
רועי קישוני 
יעל שטרנהל
 
ועדת כנס האקדמיות הצעירות האסייתיות
מקדמת היזמה לארח בישראל את כינוס האקדמיות הצעירות האסייתיות במארס 2018.
ליאת איילון - יו"ר
ניסים אוטמזגין
אודי זומר 
מונא חורי-כסאברי
דן פאר
יובל פלדמן 
 
ועדת כנסת
חברי הוועדה מייצגים את האקדמיה לפי הצורך בוועדת החינוך וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.
קרן וינשל - יו"ר
ליאת איילון
מיכל בר-אשר סיגל
נטשה גורדינסקי 
אודי זומר
דני פאר
תמר ציגלר
 
ועדת מדעי הרוח
מקדמת את תחום מדעי הרוח באקדמיה הישראלית.
ספי הנדלר - יו"ר
ניסים אוטמזגין
אלישבע באומגרטן
ערן בוכבינדר
מיכל בר-אשר סיגל
עמית ברנשטיין
נטשה גורדינסקי
ליאת קוזמא
יעל שטרנהל
 
ועדת קשרי חוץ
מטרת הוועדה היא לפתח את קשרי החוץ של האקדמיה הצעירה, ולעמוד בקשר עם הפניות המגיעות מחו"ל.
ניסים אוטמזגין - יו"ר
דוד הראל
אודי זומר
יובל פלדמן
אבי צדוק 

ועדת תקנון
אורן גזל-אייל - יו"ר
קרן וינשל
 
ליווי תכניות האצה לבגרות מוקדמת ותואר בתיכון
רון מילוא - יו"ר
מיכל בר-אשר סיגל
ערן יהב
מאיה שולדינר
 
מחויבות האקדמיה לשיפור האפקטיביות בעבודת הממשלה
יובל פלדמן - יו"ר
אילת ברעם-צברי
רון מילוא
 
משחק חשיבה
הוועדה הוקמה בעקבות הסכם עם האקדמיה הצעירה ההולנדית, שפיתחה משחק חשיבה המדמה נחיתה על כוכב לכת אחר. על השחקנים לענות על שאלות שמדמות מחקר אקדמי בכל התחומים. המשחק יתורגם לעברית ולערבית.
עודד הוד - יו"ר
השאם אבו ריא
אבי צדוק 
מאיה שולדינר
מיכל שרון 
 
נשים ופוסט דוק
ייעוד הוועדה הוא להסיר מחסומים בכדי שנשים יוכלו להתקדם במשרות אקדמיות בישראל.
אלישבע באומגרטן
ערן בוכבינדר
מיכל בר-אשר סיגל 
נטשה גורדינסקי
רון מילוא
תמר ציגלר
 
פורום מפמ"רים
הוועדה אחראית לקשר עם המפקחים הראשיים של מקצועות לימוד בתיכונים.
רון מילוא - יו"ר
נעם אליעז
דן פאר
 
שאלון מדענים צעירים
ועדה האחראית לאיסוף, ניתוח והצגת תוצאות שאלון אינטרנטי נשלח לכל החוקרים בארץ עד 10 שנים מתחילת המסלול לקביעות.
מאיה שולדינר - יו"ר
השאם אבו ריא 
ליאת איילון
עמית ברנשטיין
אודי נקר
אבי צדוק
 
שכר לדוקטורנטים המועסקים בהוראה
אלישבע באומגרטן - יו"ר
מיכל בר-אשר סיגל 
יעל שטרנהל 
 
MD/Phd
ליאור גפשטיין - יו"ר
בני דקל
תמי גייגר
שי יזרעאלי
דן פאר
יהודה קמרי 
 
Science, Technology, Engineering, Mathematics
הוועדה אחראית ליזמת "ראשונות במדע" של האקדמיה הצעירה, שמטרה לפעול לקידום נשים במקצועות ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) 
נירית דודוביץ - יו"ר
אילת ברעם-צברי 
אבי צדוק
תמר ציגלר
רועי קישוני
עדי קמחי
מאיה שולדינר
מיכל שרון 
 
מוזיאון מתימטיקה
תמר ציגלר