רשימת קיצורי מקלדת

ועדות

ועד מנהל
הוועד המנהל אחראי על מדיניות האקדמיה הצעירה ומקביל בתפקידו למועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
רון מילוא - יו"ר
אלישבע באומגרטן
מיכל פלדמן
 
אתיקה בפרסומים מדעיים
ליאת איילון - יו"ר
ערן בוכבינדר
ידין דודאי
דוד הראל
 
אתר אינטרנט
אחראי על אתר האינטרט של האקדמיה הצעירה, בעברית ובאנגלית.
נעם אליעז - יו"ר
ערן בוכבינדר
יונתן בן דב
תמר ציגלר
 
גילנות
ליאת איילון
אורן גזל-אייל
נירית דודוביץ
מאיה שולדינ
 
הרצאות בהיסטוריה / מט"ח
קידום הקלטת הרצאות קצרות בהיסטוריה לשימוש בבתי ספר במסגרת שיעורי היסטוריה וראיונות במסגרת תכנית "גלילאו" של הטלוויזיה החינוכית.
אלישבע באומגרטן
יעל שטרנהל 
 
ועדת גיוס משאבים
אלישבע באומגרטן
עודד הוד
דן פאר
 
ועדת תקשורת
אילת ברעם-צברי - יו"ר
נעם אליעז
אביטל בר
ספי הנדלר
אודי זומר
אודי נקר 
יעל שטרנהל
 
ועדת חברים
ועדת החברים אחראית על סינון ראשוני של המועמדים להצטרף לאקדמיה הצעירה. הרכב הוועדה משתנה מדי שנה.
אלישבע באומגרטן - יו"ר
דן אורון 
נעם אליעז
רועי קישוני 
יעל שטרנהל
 
ועדת כנס האקדמיות הצעירות האסייתיות
מקדמת היזמה לארח בישראל את כינוס האקדמיות הצעירות האסייתיות במארס 2018.
ליאת איילון - יו"ר
ניסים אוטמזגין
מונא חורי-כסאברי
דן פאר
יובל פלדמן 
 
ועדת כנסת
חברי הוועדה מייצגים את האקדמיה לפי הצורך בוועדת החינוך וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.
דן אורון
ליאת איילון
יונינה אלדר
מיכל בר-אשר סיגל
אילת ברעם-צברי 
עודד הוד
אודי זומר
אודי נקר
דני פאר
תמר ציגלר
 
ועדת מדעי הרוח
מקדמת את תחום מדעי הרוח באקדמיה הישראלית.
ערן בוכבינדר - יו"ר
שרון אהרונסון-להבי
ניסים אוטמזגין
אלישבע באומגרטן
יונתן בן דב
מיכל בר-אשר סיגל
עודד הוד
אודי נקר
יעל שטרנהל 
 
צוות יום עיון
ניסים אוטמזגין, ערן בוכבינדר, יונתן בן-דב, ליאור פרלמן, ישי רוזן צבי ושרון אהרונסון-להבי
 
ועדת קשרי חוץ
מטרת הוועדה היא לפתח את קשרי החוץ של האקדמיה הצעירה, ולעמוד בקשר עם הפניות המגיעות מחו"ל.
ניסים אוטמזגין - יו"ר
שרון אהרונסון-להבי
עודד הוד
דוד הראל
אודי זומר
יובל פלדמן
אבי צדוק 

ועדת תקנון
אורן גזל-אייל - יו"ר
טליה פישר
 
חגיגת מדע בנתב"ג
אחראית לתערוכת המדע בנתב"ג, שנפתחה במארס 2016.
דן אורון
ליאת איילון 
אודי זומר
דן פאר
מיכל פלדמן
 
ליווי תכניות האצה לבגרות מוקדמת ותואר בתיכון
רון מילוא - יו"ר
מיכל בר-אשר סיגל
מיכל פלדמן
מאיה שולדינר
 
מחויבות האקדמיה לשיפור האפקטיביות בעבודת הממשלה
יובל פלדמן - יו"ר
אילת ברעם-צברי
רון מילוא
 
משחק חשיבה
הוועדה הוקמה בעקבות הסכם עם האקדמיה הצעירה ההולנדית, שפיתחה משחק חשיבה המדמה נחיתה על כוכב לכת אחר. על השחקנים לענות על שאלות שמדמות מחקר אקדמי בכל התחומים. המשחק יתורגם לעברית ולערבית.
עודד הוד - יו"ר
שרון אהרונסון-להבי
אבי צדוק 
מאיה שולדינר
 
נשים ופוסט דוק
ייעוד הוועדה הוא להסיר מחסומים בכדי שנשים יוכלו להתקדם במשרות אקדמיות בישראל.
מיכל פלדמן - יו"ר
אלישבע באומגרטן
ערן בוכבינדר
מיכל בר-אשר סיגל 
אריאל כנפו-נעם
רון מילוא
טליה פישר
תמר ציגלר
 
סל מדע
הוועדה אחראית לקדם ביקורים מודרכים באוניברסיטאות לתלמידי חטיבות הביניים מהפריפריה החברתית.
אודי נקר - יו"ר
רון מילוא
מיכל פלדמן
 
פורום מפמ"רים
הוועדה אחראית לקשר עם המפקחים הראשיים של מקצועות לימוד בתיכונים.
רון מילוא - יו"ר
יונינה אלדר
נעם אליעז
דן פאר
 
קרדיט לכותבי מאמרים
הוועדה בוחנת את סוגיית הקרדיט לשמות כותבי מאמרים מדעיים.
ליאת איילון - יו"ר
ערן בוכבינדר
ידין דודאי
 
שאלון מדענים צעירים
ועדה האחראית לאיסוף, ניתוח והצגת תוצאות שאלון אינטרנטי נשלח לכל החוקרים בארץ עד 10 שנים מתחילת המסלול לקביעות.
מאיה שולדינר - יו"ר
ליאת איילון
אודי נקר
אבי צדוק 
 
שכר לדוקטורנטים המועסקים בהוראה
אלישבע באומגרטן - יו"ר
יונתן בן דב
מיכל בר-אשר סיגל 
 
MD/Phd
ליאור גפשטיין - יו"ר
בני דקל
שי יזרעאלי
דן פאר
 
Science, Technology, Engineering, Mathematics
הוועדה אחראית ליזמת "ראשונות במדע" של האקדמיה הצעירה, שמטרה לפעול לקידום נשים במקצועות ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) 
נירית דודוביץ - יו"ר
יונינה אלדר
אילת ברעם-צברי 
מיכל פלדמן
אבי צדוק
תמר ציגלר
רועי קישוני 
עדי קמחי
מאיה שולדינר
 
מוזיאון מתימטיקה
תמר ציגלר