רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

כינוס: מדעי הרוח, האוניברסיטה ובתי הספר

לוח זמנים: כ"ח באדר תשע"ז, 26 במרס 2017
מקום האירוע: בית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים