רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

"תעבירו את זה הלאה": מפגש ראשון בישראל בין מנגישי ידע אקדמי במדעי הרוח והחברה לבין מנגישי מדע

לוח זמנים: 29 באפריל 2018
בהשתתפות: