רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

סדנת תקשורת המדע לדוקטורנטים מצטיינים

לוח זמנים: 30 ביוני-1 ביולי 2019
הרשמה לאירוע: יש לשלוח את הבקשות בצירוף המסמכים הדרושים (ראו למטה) אל גב' מרב עטר, רכזת האקדמיה הצעירה הישראלית, בכתובת merav@academy.ac.il,לא יאוחר מיום 1 במרס 2019.
 
בהשתתפות: