רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

הפורום הלאומי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ביוזמת ות"ת והאקדמיה הצעירה

לוח זמנים: 2 בינואר 2020
בהשתתפות: