רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

מפגש וירטואלי של ראשי האקדמיה הישראלית עם בתר־דוקטורנטים ישראלים: בתר-דוקטורט בצל הקורונה

לוח זמנים: כ"ה בסיוון תש"ף, 17 ביוני 2020, בשעה 18:00
מקום האירוע: מפגש וירטואלי
 
בהשתתפות: