רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

קידום חוקרות צעירות באקדמיה - מודלים חדשניים

לוח זמנים: 1 ביוני 2021, בשעות 14:00-18:30
מקום האירוע: אירוע מקוון
בהשתתפות: