רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

"אקדמיקס" 2021 - כנס רב-תחומי המשלב בין זמן שקט לכתיבה ומחקר אישי לבין מפגשים עם מדענים מעולמות שונים

לוח זמנים: 14-10 באוקטובר, 2021


בהשתתפות: