רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

9 בדצמבר 2021 | מפגש מקוון בנושא ERC במדעי הרוח וחברה

מפגש מקוון
לוח זמנים: 9 בדצמבר 2021, בשעה 19:00
מושב ראשון:
בהשתתפות: