רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

מפגש דור ראשון לאקדמיה אתגרים ואופקים

מפגש התנעה בין המוסדות האקדמיים, הות"ת וקרנות פילנתרופיות, ללימוד, תיאום וזיהוי אפיקי פעולה לצורך מתן מענה לסטודנטים וסטודנטיות שהם דור ראשון באקדמיה.
לוח זמנים: 1 במרץ 2022
מקום האירוע: בית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
בהשתתפות: