רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

מפגש מקוון שני בנושא ERC במדעי הרוח והחברה

4 באוגוסט 2022
ב-4 באוגוסט 2022 נערך המפגש המקוון השני בנושא ERC במדעי הרוח והחברה. המפגש עסק בהכנת המועמדים לריאיון שלב ב' במדעי הרוח והחברה.
 
  
בהשתתפות: