רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

***הכנס בוטל*** כנס נשיאי אוניברסיטאות עם בתר דוקטורנטים | מפגש מקוון בזום

*לתשומת לבכם: בוטל כינוס נשיאי האוניברסיטאות שתוכנן להתקיים ב 16 באוקטובר 2023. הודעה על מועד חדש תפורסם בהמשך*
 
בהשתתפות: