רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

השקת האקדמיה הצעירה

לוח זמנים:
כ"ג במרחשוון תשע"ג, 8 בנובמבר 2102 
יושב ראש: פרופ' ב"ז קדר, סגן נשיאת האקדמיה
 
ד"ר מאיר צדוק, מנכ"ל האקדמיה: על האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 
פרופ' יעל חנין, חברת האקדמיה הצעירה: על האקדמיה הצעירה העולמית.
 
פרופ' דן שכטמן, חבר האקדמיה וחתן פרס נובל: על חינוך מעולה לכול.
בהשתתפות: