רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

יום עיון בנושא מגדר וקריירה אקדמית

לוח זמנים: כ"ה בסיוון תשע"ג, 3 ביוני 2013
כינוס ייחודי בנושא "מגדר וקריירה אקדמית בישראל" של האקדמיה הצעירה הציע שיח חדש לסוגיית קידום הנשים במערכת האקדמית והציג חוקרות צעירות בכירות שהלכו בעקבות חלומן.
 
זהו כינוס ראשון ביוזמת האקדמיה הצעירה שהאיר וחידד את נושא השוויון המגדרי, הקריירה האקדמית ושאלת ייצוגן וקידומן של נשים באוניברסיטאות.
 
הכינוס, שכותרתו "מגדר וקריירה אקדמית בישראל" עסק באור חדש בקידומן, שילובן והעצמתן של נשים באוניברסיטאות ובשוויון המגדרי במערכת האקדמית.
 
חברות ועדת ההיגוי של הכינוס הן חברות האקדמיה הצעירה: ד"ר תמר הרציג, פרופ' טליה פישר, פרופ' מיכל פלדמן וד"ר שרון צוקרמן.
בהשתתפות: