רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

מדע, בית ספר, אוניברסיטה - פרויקט "סל מדע"

לוח זמנים: י"ח בסיוון תשע"ד, 16 ביוני 2014
בין המטרות שהאקדמיה הצעירה הציבה לעצמה, כלולות המטרות המרכזיות הבאות: לקדם את החינוך למדעים בישראל כבר בשלבים השונים בבתי הספר, לעודד נערים/ות ומבוגרים/ות צעירים/ות לחשוב על קריירה מדעית כאפשרות מושכת, ולחשוף כל נער/ה בישראל לעבודה המדעית שנעשית במוסדות המחקר.
 
כדי לקדם מטרות אלה, ערכה האקדמיה הצעירה פורום דיונים בנושא "מדע, בית ספר, אוניברסיטה", ביום 16 ביוני. מטרת הדיונים להפגיש גורמים שונים שעוסקים בחינוך מדעי (למשל, גורמים בכירים במשרד החינוך, גורמים בכירים במשרד המדע, חוקרי חינוך מדעי, מנהלי נוער שוחר מדע, מנהלי מוזיאוני מדע, מלמדי/ות מדע, תלמידים/ות, ומדענים/ות) כדי לפתח את פרוייקט "סל מדע", שבמסגרתו כל תלמיד/ה י/תגיע, לפחות פעם אחת במסגרת לימודיו/ה בבית הספר התיכון, לביקור באוניברסיטה, שם ת/ייפגש עם מדענים/ות וי/תלמד על אופיה של עבודה מדעית.
 
החזון מאחורי פרוייקט "סל מדע" מבוסס על האבחנה, שאף ששערי האוניברסיטאות פתוחים לכל דורש, בכל זאת מעטים הם האנשים שאינם סטודנטים וחוקרים שמבקרים באוניברסיטאות. הנתק הזה הוא גורם משפיע למיצוב האוניברסיטאות בציבוריות הישראליות כ"מגדלי השן".
 
הקשר בין האקדמיה והקהילה חיוני והכרחי לחברה כולה. חיזוק קשר כזה יוביל להבנה והערכה בחשיבות המחקר, חשיבות מגוון תחומי המחקר החל ממדעי הרוח וכלה במדעי המוח, קידום מעמד המדען/ית הצעיר/ה בקרב החברה, בניית קשר עם סטודנטים/ות עתידיים/ות וגירוי הסקרנות של צעירים וצעירות שמעולם לא שקלו להגיע לאקדמיה או לבחור בקריירה אקדמית כמקצוע לחיים.
 
האקדמיה הצעירה מאמינה בקידום הקשר בין האקדמיה הישראלית לבין החברה. הנגשת האוניברסיטאות לכלל החברה היא חובה חברתית של מדינת ישראל שתתרום גם לחיזוק אוכלוסיות חלשות ולשימור מעמדו של המחקר האקדמי. אנו מקווים שקובעי המדיניות במשרדי הממשלה יצטרפו ליוזמתנו להקים תכנית בה כל תלמיד ותלמידה במדינת ישראל יבקרו לפחות פעם אחת באוניברסיטה. חשיפה של תלמידים ותלמידות למוסדות להשכלה גבוהה, לאפשרויות המחקר ולקשת הרחבה של המדעים השונים תפתח בפניהם חוויה חדשה, מסקרנת ומרעננת.
 
בהשתתפות: