רשימת קיצורי מקלדת

אירועים לחברי האקדמיה

אוקטובר 2019 - מפגש הסתיו של האקדמיה הצעירה באוניברסיטת בן-גוריון

לוח זמנים: 24-23 באוקטובר 2019
מקום האירוע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בהשתתפות: