רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' השאם אבו-ריא

אוניברסיטת חיפה
פסיכולוגיה חברתית ותרבותית

פרופ' יעקב אברמסון

מכון ויצמן למדע
אימונולוגיה

ד"ר איריס אידלסון-שיין

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
היסטוריה

פרופ' עופר אשכנזי

האוניברסיטה העברית בירושלים
היסטוריה