רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' יונית הוכברג

האוניברסיטה העברית בירושלים
פיסיקה

פרופ' איתי הלוי

מכון ויצמן למדע
מדעי כדור הארץ