רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' יוסי יובל

אוניברסיטת תל-אביב
חקר המוח וביולוגיה

פרופ' מירי ימיני

אוניברסיטת תל-אביב
חינוך