רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' ליעד מודריק

אוניברסיטת תל-אביב
חקר המוח ופסיכולוגיה

פרופ' איציק מזרחי

אונברסיטת בן-גוריון בנגב
אקולוגיה מיקורביאלית