רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' ליאת קוזמא

האוניברסיטה העברית בירושלים
היסטוריה של המזרח התיכון

פרופ' בינה קליסקי

אוניברסיטת בר אילן
פיזיקה

פרופ' נתן קלר

אוניברסיטת בר אילן
מתמטיקה