רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

ד"ר שרון אהרונסון-להבי

אוניברסיטת תל-אביב
תיאטרון

פרופ' ניסים אוטמזגין

האוניברסיטה העברית בירושלים
לימודי אסיה

פרופ' דן אורון

מכון ויצמן למדע
פיזיקה

פרופ' ליאת איילון

אוניברסיטת בר אילן
עבודה סוציאלית

פרופ' יונינה אלדר

הטכניון
הנדסת חשמל

פרופ׳ נעם אליעז

אוניברסיטת תל-אביב
מדע והנדסה של חומרים

פרופ' דוד אנוך

האוניברסיטה העברית בירושלים
משפטים