רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' אורן גזל-אייל

אוניברסיטת חיפה
משפטים

פרופ' ליאור גפשטיין

הטכניון
רפואה