רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' עודד הוד

אוניברסיטת תל-אביב
כימיה

ד"ר ספי הנדלר

אוניברסיטת תל-אביב
תולדות האמנות

פרופ' תמר הרציג

אוניברסיטת תל-אביב
היסטוריה

ד"ר יובל נח הררי

האוניברסיטה העברית בירושלים
היסטוריה