רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ׳ מונא חורי-כסאברי

האוניברסיטה העברית בירושלים
עבודה סוציאלית

ד"ר יעקוב חנא

מכון ויצמן למדע
גנטיקה מולקולרית

פרופ' יעל חנין

אוניברסיטת תל-אביב
הנדסת חשמל