רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' טאלב מוקארי

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
כימיה

פרופ' רון מילוא

מכון ויצמן למדע
מדעי הצמח והסביבה

ד"ר פאבל מצ'ייקו

האוניברסיטה העברית בירושלים
מחשבת ישראל