רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' דן פאר

אוניברסיטת תל-אביב
ביולוגיה של התא ואימונולוגיה

פרופ' טליה פישר

אוניברסיטת תל-אביב
משפטים

פרופ' יובל פלדמן

אוניברסיטת בר אילן
משפטים

פרופ' מיכל פלדמן

אוניברסיטת תל-אביב
מדעי המחשב