רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' אבי צדוק

אוניברסיטת בר אילן
הנדסת חשמל

ד"ר שרון צוקרמן ז"ל

המכון לארכאולוגיה האוניברסיטה העברית בירושלים
ארכאולוגיה

פרופ׳ תמר ציגלר

האוניברסיטה העברית בירושלים
מתמטיקה