רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' מאיה שולדינר

מכון ויצמן למדע
גנטיקה מולקולרית

פרופ' רותם שורק

מכון ויצמן למדע
גנטיקה מולקולרית

ד"ר יעל שטרנהל

אוניברסיטת תל-אביב
הסטוריה

פרופ' רודד שרן

אוניברסיטת תל-אביב
מדעי המחשב