רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' נועם מזרחי

פרופ' נועם מזרחי

מוסד אקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תחום: מקרא
תחומי מחקר: מקרא, ספרות בית שני, מגילות מדבר יהודה, העברית העתיקה
דואר אלקטרוני: noam.m.mizrahi@gmail.com