רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ׳ ראמי עקילאן

פרופ׳ ראמי עקילאן

מוסד אקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תחום: חקר הסרטן
תחומי מחקר: גנטיקה, מודלים של חיות, יציבות גינומית, אוסטיוסרקומה, סרטן שד
דואר אלקטרוני: ramiaq@mail.huji.ac.il