רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' נתן קלר

פרופ' נתן קלר

מוסד אקדמי: אוניברסיטת בר אילן
תחום: מתמטיקה
תחומי מחקר: קומבינטוריקה הסתברותית, קריפטוגרפיה
דואר אלקטרוני: Nathan.Keller@biu.ac.il
פקולטה: המחלקה למתמטיקה