רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' ענבל ארנון

פרופ' ענבל ארנון

מוסד אקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תחום: בלשנות, מדעי הקוגניציה
תחומי מחקר: רכישת שפה ראשונה, פסיכולינגויסטיקה, רכישת שפה שנייה
דואר אלקטרוני: inbal.arnon@mail.huji.ac.il
פקולטה: מדעי החברה